BLOG

Kolik si realitní kanceláře berou provizi?

To jo možná častá otázka, kterou dostáváme od klienta, když se rozhoduje při výběru vhodného realitní kanceláře. A dostáváme ji většinou ještě před tím, než má klient naprosto jasno o rozsahu služeb, které poskytujeme. Mnozí si myslí, že jediným kritériem pro rozhodnutí výběru realitní kanceláře má být výše provize, protože všechny realitky poskytnou klientovi totéž. Tak tomu ovšem samozřejmě není. Rozsah a kvalita služeb je u různých realitních kanceláří velmi odlišná.

Co má být obsahem realitních služeb při zprostředkování prodeje není žádnou obecně platnou normou definováno. Rozsah služeb tak kultivuje sám trh, požadavky klientů a nabídka jednotlivých realitních kanceláří.

Asociace realitních kanceláří ČR, jejíž jsem členem, proto již v minulosti schválila tzv. minimální rozsah služeb, který může klient od členské kanceláře za sjednanou provizi obdržet. Služby začínají prohlídkou nemovitosti, kontrolou a případně zajištěním potřebných dokladů, zpracováním nabídkové dokumentace. Pokračuje se prováděním marketingových aktivit, inzercí, organizováním prohlídek. Realitní makléř vede jednání s potencionálními zájemci o koupi, informuje prodávajícího o stavu zakázky. V případě, že se kupující rozhodne koupit, připravuje podklady pro sepis příslušných smluv a zajistí jejich sepsání a například i jejich následné doručení na příslušný katastrální úřad. Další služby mohou spočívat v zajištění bezpečnosti ochrany správu kupní ceny, pomoci při daňových záležitostech, pomocí se zajištěním hypotečního úvěru, přehlášením odběru energií a dalšími nadstandardními službami (zajištění úklidu, vymalování, home stagingu apod.).

Výše odměny je tedy věcí dohody smluvních stran. Nepochybně je také závislá od rozsahu služeb, jejich kvalitě a rychlosti. Obvykle je odměna sjednána procentem z kupní ceny. Její výše se pohybuje v jednotkách procent. U obvyklých nemovitostí se podle obecných informací z trhu pohybuje v rozmezí tří až šesti procent. O to více by měl každý, kdo poptává obdobné služby přemýšlet o tom, co za své prostředky očekává a v jaké kvalitě. Pak teprve hodnotím cenu.

Je třeba mít na zřeteli i to, že realitní služby zacházejí s majetky, které jsou vedle života, zdraví a mezilidských vztahů to nejhodnotnější, co máme. Nemovitosti obchodujeme často pouze jednou za život. Udivuje mne, že kritérium odměny, provize je přesto pro mnoho klientů jediným a hlavním faktorem v rozhodování, čí služby využijí.