BLOG

ARK ČR – Asociace realitních kanceláří ČR

V řadě odvětví se setkáváme s podvodným jednáním; například advokát může zpronevěřit prostředky klienta, automechanik vám naúčtuje náhradní díl, který nevyměnil atd. I přesto, že na to legislativa pamatuje, se tyto případy dějí. A to je podle mého názoru ten hlavní důvod proč vznikají tato profesní sdružení. Jejich cílem je eliminovat nežádoucí a podvodné chování a dbát na kvalitu a profesionalitu služeb, které poskytují.

Nikdo jim to nenařídil, nikdo je k tomu nenutí, je to jejich svobodná vůle. Jako v každé profesi vznikla potřeba sdílení zkušeností, vzdělávání se a nastavení např. jistých etických pravidel nebo pravidel obchodní spolupráce.

Asociace realitních kanceláří je platformou pro hájení profesních zájmů, je to sdružení pro diskuzi se spotřebiteli, státem a v neposlední řadě hájení našich zájmů vůči státní moci.

Vznikají další a nová uskupení, ale podle mého názoru je ARK ČR zjevně největší a nejrespektovanější. Nově vznikající společenství si dávají obdobné cíle, ale jejich ambice mají často pozadí osobních, konkurenčních a obchodních zájmů. ARK ČR je otevřeným sdružením, fungujícím na demokratických principech a jeho zájmy jsou veskrze profesní, neobchodní. Ti, kteří se chtějí podílet na kultivaci realitního prostředí a je jim poslání ARK ČR blízké, vstoupili ať už jako řádní nebo individuální členové. Nevadí jim tedy jistá omezení v podobě dodržování etického kodexu, pravidelného vzdělávání a v neposlední řadě v podobě pravidelných certifikací či povinného pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu.

No Comments

Leave a Reply